ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครับครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "พลังของการเล่น (The Power of Play) ระหว่างวันที่
28 - 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]