ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ ในคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 ผู้สนใจส่งผลงาน ได้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เอกสารเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]