สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
      1. ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
      2. ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
      3. ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลงานคัดเลือกลำดับที่ 1 ทั้ง 3 ประเภท ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะนำส่งผลงานเพื่อเข้ารับคัดเลือกในระดับ สพฐ.ต่อไป ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นี้
รายละเอียดพร้อมเกณฑ์การส่งผลงาน : https://drive.google.com/drive/folders/1OUb_04mG1VPF_w2hxhBU9xw9K-9NFc_M

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]