สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ป.4-6) และมัธยมศึกษา( ม.1-ม.3) วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 12 พ.ย.2561 ถึง วันที่ 7 ธ.ค.2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

โทร. 02 288 5881/ 02 288 2884 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php…

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th