สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 “

EF คืออะไร? ทำไมใครๆก็พูดถึงกัน

EF คืออะไร? ทำไมถึงจะเป็นทางรอดของเด็กไทย

EF คืออะไร? ทำไมถึงเรียกว่าทักษะสมองขั้นสูง

ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

ท่านสามารถพบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี, รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ และคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายหลากหลายแขนง

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ 02-4410601-10 ต่อ 1509,1513

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBDhZgz8xL0FrTlPbruWLc4eEvYeI4lL0wMiXSaQ2Fyjeog/viewform

หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/MahidolUniversity/photos/a.423298458827/10156574607993828/?type=3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1201,1217

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th