บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  เปิดรับรับสมัครนักศึกษาที่จบ ม.๓ เข้าศึกษาต่อ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก และประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/30-32 โครงการรอยัลซิตี้อเวนิว อาคาร บี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทร 02-6646200 ต่อ 216,217 โทรสาร 02-2031445

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี

ผู้ประสานงาน ครูสายชล วิสุทธิ์สมุทร โทร 085-6614540 และครูฉัตรชัย เกตุทัต โทร 081-7500317 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1811354388975725&type=3

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th