ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Library : Care the bear

รายละเอียดดังนี้ : http://tla.or.th/index.php/news-and-events/news-and-events/activities-2561/252-25611107-1

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ : http://tla.or.th/attachments/article/252/2_20181108_invitation-letter.pdf

รายละเอียดโครงการ Library : http://tla.or.th/attachments/article/252/1_20181113_Library-Care-the-Bear.pdf

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ : http://tla.or.th/attachments/article/252/3_20181109_accept-the-invitation.pdf

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th