รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ และการจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ได้แก่ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" "พระบิดาแห่งฝนหลวง" "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย" "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" "พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ" "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย" และนิทรรศการธงชาติไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษานำนักเรียนไปร่วมชมนิทรรศการของรัฐบาล  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทร. 0 2283 4704 โทรสาร 0 2283 4751

 รายละเอียดดังเอกสารแนบ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1823115091132988&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th