ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge#4
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม
  • การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ
  • การบรรยายธรรม(ของสามเณร)
  • การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th