ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://challenge.mbu.ac.th/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th