1.คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน(สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม)

2.หัวข้อแอฟพลิเคชันในการแข่งขัน คือ App for Thailand 4.0 หมายถึง ซอฟต์แวร์บน Smart Phone หรือ Tablet ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมหรืองานประจำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในชีวิต และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  ชุมชน หรือสังคม

3.ปิดรับสมัคร  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2562 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมและแข่งขันฯ ระหว่างวันที่  25-29 มีนาคม 2562

4.วิธีการสมัครและส่งข้อเสนอ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ gg.gg/obechackathon และส่งรายละเอียด ข้อมูลผู้สมัคร และข้อเสนอแอปพลิเคชัน ที่  gg.gg/obechackathonsubmit

ดาวน์โหลดเอกสารดังแบบ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1926110410833455&type=3

1.คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน(สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม)

2.หัวข้อแอฟพลิเคชันในการแข่งขัน คือ App for Thailand 4.0 หมายถึง ซอฟต์แวร์บน Smart Phone หรือ Tablet ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมหรืองานประจำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการในชีวิต และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  ชุมชน หรือสังคม

3.ปิดรับสมัคร  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2562 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมและแข่งขันฯ ระหว่างวันที่  25-29 มีนาคม 2562

4.วิธีการสมัครและส่งข้อเสนอ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแอปพลิเคชันได้ที่ gg.gg/obechackathon และส่งรายละเอียด ข้อมูลผู้สมัคร และข้อเสนอแอปพลิเคชัน ที่  gg.gg/obechackathonsubmit

ดาวน์โหลดเอกสารดังแบบ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1926110410833455&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

 

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th