ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการยกระดับคุญภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สพฐ.เห็นว่าโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุญภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่าน

        ในการนี้ สพม.1 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเอกสารดังแนบ

รายละเอียดดังแนบ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1926171740827322&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th