คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป  และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc2019 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 086-4892968 , โทรสาร 0 7334 8322 ผู้ดูแลระบบสมัครและอัฟโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : http://edu.psu.ac.th/erc2019/index.php

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่  : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1926215057489657&type=3

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th