กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมัครเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมของรางวัลจากพันธมิตร กบข.

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้การเปิดตัว My GPF Application แอปพลิเคชันใหม่ของ กบข. ในกลุ่มข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเฟ้นหาสมาชิก กบข. ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application ทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 30 - 50 ปี

ระยะเวลากิจกรรม

28 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัคร

22-26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตัดสิน

3 มีนาคม 2562 ถ่ายภาพนิ่งแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

รูปถ่าย ที่ไม่มีการตกแต่งภาพ และ วิดีโอแนะนำ My GPF Application ที่มีผู้สมัครเป็นผู้ให้ข้อมูลแนะนำปรากฏอยู่ในคลิป

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ความเข้าใจจุดเด่นและเมนูต่าง ๆ ใน My GPF Application 40 คะแนน

ความสามารถในการนำเสนอ My GPF Application 40 คะแนน

บุคลิกภาพโดดเด่น และสอดคล้องกับ กบข. ยุคดิจิทัล 20 คะแนน

รางวัล (สนับสนุนโดยพันธมิตรสวัสดิการ กบข.)

 

รางวัลชนะเลิศ (ชาย) รางวัลเงินสด 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ (หญิง) รางวัลเงินสด 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ชาย) รางวัลเงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หญิง) รางวัลเงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

สมาชิก กบข. ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรก รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ใบต่อ 1 ใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม

Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Line: @GPFcommunity

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดตามที่  : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1926254664152363&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th