สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 4 มี.ค. 62) รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. - 1 เม.ย. 62)

ติดตามที่ facebook : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1957693177675178&type=3

ติดตามข้อมูลและสมัครฯได้ที่ : http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th