ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

- ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
- กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]