ขอเชิญร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตอนพิเศษ ความร่วมมือป้องกันไวรัส COVID-19   โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางมนัญญา ประเสริฐสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และนางนภัทร พิศาลบุตร เจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อการพัฒนา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง  การควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

          ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตอนพิเศษ ความร่วมมือป้องกันไวรัส COVID-19  ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ OBEC Channel  http://www.obectv.tv

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]