ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการมอบของขวัญอันเกี่ยวเนื่องจากวันสตรีสากล(วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี) เพื่อให้ผู้หญิงมีความปลอดภัย ครอบครัวไทยคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีรายละเอียดดังแนบ

รายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]