การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดส่งภายใน 21 สิงหาคม 2563

1.ระเบียบกระทรวง62

2.ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก

3.ประกาศ สพฐ.63

4.แนวทางการประเมิน-COVID19

5.แบบประเมินนักเรียน

6.แบบประเมินสถานศึกษา

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]