หากประสงค์จะสมัครโครงการดังกล่าว สามารถเข้าร่วมสัมมนาแนะแนวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

1. ห้องแนะแนวโครงการ IPS ผ่าน
Zoom ในวันที่14 ม.ค 65
และวันที่ 20 ม.ค 65
กดลิงก์ 👉 zoom072.com/ed/7
Meeting ID : 93643810741
password : 072

2. เข้าห้องแนะแนวโครงการIPS 
ในวันที่ 12 ม.ค 65 และ วันที่
18 ม.ค 65 https://meet.google.com/njm-doiw-rmk

3. เข้าห้องแนะแนวโครงการIPS 
ในวันที่ 12 ม.ค 65 และ วันที่
18 ม.ค 65 https://meet.google.com/njm-doiw-rmk

4. ห้องแนะแนวโครงการ IPS ผ่าน
Zoom ในวันที่14 ม.ค 65
และวันที่ 20 ม.ค 65
กดลิงก์ 👉 zoom072.com/ed/7
Meeting ID : 93643810741
password : 072

ลิงก์ลงทะเบียนวันที่ 12 
https://forms.gle/V9eMRMtNdKX3BsSV7

ลิงก์ลงทะเบียนวันที่ 14
https://forms.gle/wR9iTaPECfNu6Czp9

ลิงก์ลงทะเบียนวันที่ 18
https://forms.gle/mkVukzoP4LvrbGgB9

ลิงก์ลงทะเบียนวันที่ 20
https://forms.gle/r8DGvTi3pDh6fFeYA

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]