สพม.กท 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "Apple เพื่อการศึกษา" โดยในโครงการนี้ครู บุคลากร และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรับสิทธิ์ราคาเพื่อการศึกษา (Apple Education Individual Purchased Program) สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ( iPad , Apple Pencil , เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac , Apple Care) พร้อมรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะต่างๆ เช่น การเรียนรู้เชื่อมโยงถึงกัน การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ยืดหยุ่นตามผู้เรียน สำหรับโรงเรียนที่สนใจ รวมถึงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้จากนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจาก Apple ( Apple Professional Learning Provider )

   โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชัญปภา ภวิศโภคินสกุล โทร 094-542-6539 (U-Store มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]