รับชมออนไลน์ได้ที่ 

https://www.facebook.com/seasoa1sharing

 

link สำหรับข้อมูลการสมัครโครงการปันความรู้พื้นฐาน เพื่อการศึกษา เด็กไทย

https://datastudio.google.com/s/rt7T194eL00

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปันความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาเด็กไทย" สพม. กท 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB_SHcUfbPazVBek0s9VM3fKH8fovzzyywyboJKxRm_gEDCQ/viewform

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]