ตาม สพม.กท 1 สำรวจข้อมูลการแสดงความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564  ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  – 11.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

    สพฐ.ได้แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ในวันดังกล่าวแล้วรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  ลงทะเบียน ณ บริเวณสนามหญ้าคุรุสภา  เวลา 07.00 น. – 08.00 น.  ทั้งนี้ขอให้แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง  ณ  การลงทะเบียนรายงานตัวด้วย

- รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมพิธี

- กำหนดการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]