ด้วย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีประกวดโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" ซึ่งเป็นการจัดประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา"เพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งคลิปประกวด           ในโครงการฯ โดยการส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด กำหนดความยาวคลิปละไม่เกิน ๓ นาที คลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผลิตจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และของที่ระลึก

        ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดเปิดรับสมัครบัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการประกวด "นวัตกรรมรักษ์โลก" ได้ที่ www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com หรือสแกน QR Code

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th