ด่วน !!! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้อาวุโส อายุ 85 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป รับเงิน 2,000 บาท ตามโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโสฯ

#รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

รายชื่อผู้ได้รับเงิน -สมาชิก สังกัด สกสค.กทม.(ส่วนกลาง)  คลิกที่ลิงก์นี้

https://drive.google.com/file/d/1nI_XvLQ9ZYgcvzWx9MqbqPYM9DR6W2aN/view?usp=drivesdk

รายชื่อผู้ได้รับเงิน -สมาชิก สังกัด สกสค.กทม.(กิ่งเพชร)  คลิกที่ลิงก์นี้  https://drive.google.com/file/d/1pnnY3qiqzx8VRfNPV_ckYFgO28CySqbG/view

ขั้นตอน/เอกสาร/แบบฟอร์มขอรับเงิน  คลิกที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1qe3DlHlZkq6Tas5XnQfsGvWhbWgW28ez/view

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]