ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพม.กท ๑ รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธา ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ (งานทำบุญเทศน์มหาชาติ ๖๐ ปี เทพลีลา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพลีลา) โดยสามารถโอนเงินร่วมทำบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ บัญชีเลขที่ ๐๙๔ - ๐ - ๓๐๖๑๐ - ๗ ชื่อบัญชี บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเทพลีลา สำหรับท่านที่โอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินทางโทรสาร ๐๒ ๓๑๔๑๗๒๙ , ๐๒ ๗๑๘๘๘๓๗ เพื่อทางโรงเรียนเทพลีลา จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร ::: media/files/20221109115411_709.pdf

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]