สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “Cyber Strong Citizen Test” เพื่อวัดระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคุณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

วิธีการตอบแบบสอบถาม

สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ หรือผ่าน URL https://www.ncsa.or.th/Cyberstrong.html  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "แบบสอบถาม"

ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามจนสิ้นสุดกระบวนการ มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลพิเศษ

• MK Gift Voucher รางวัลละ 900 บาท จำนวน 10 รางวัล
• Lotus’s Gift Voucher รางวัลละ 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2565 เท่านั้น!!

หมายเหตุ
(1) การสุ่มแจกรางวัล: รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกสุ่มจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
(2) การประกาศผู้ได้รับรางวัล: ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล ที่ระบุในขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม
(3) การยืนยันการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันการรับรางวัล พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งรางวัล ภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับการติดต่อจากผู้จัดกิจกรรม
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]