ดาวนโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอดูคะแนนสอบ  กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดวันให้ขอดูคะแนนจนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://imso.obec.go.th/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]