ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาวิจัยครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The Nationnal Conference on Education 2023 (์NICE) ในหัวข้อ ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน กำหนดจัดในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประชุมวิชาการระดับชาติ (ในระบบออนไลน์) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าประชุมได้ทาง http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023/ 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]