ด้วย สพป. มหาสารคาม เขต 1 ได้ทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามเอกสารแนบ

https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1673858638x1289876667_1.pdf

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]