ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เปิดรับสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ในเนื่องโอกาสครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับผู้มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4905  และ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4901

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]