ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1675652002x1051958209_1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]