ด้วย บริษัททิพยประกันภัย จำกัด มหาชน ได้จัดทำประกันภัยสวัสดิการ "โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครุ และบุคลากรทางการศึกษา" เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และครอบครัว ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]