ชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูธรรมโลก เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ ได้ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิภาวนา โดยจัดกิจกรรม ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ media/files/20230214085658_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]