ด้วยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมอบรม "รวมเทคนิคและวิธีการสอนวงโยธวาทิต สำหรับผู้ฝึกสอน" ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ศึกษาข้อมูลได้ทาง

หนังสือเชิญ

media/files/20230221161610_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf

กำหนดการ

media/files/20230221161711_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]