ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 จะจัดประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 

 

     สำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  media/files/20230222103153_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]