1. เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายและผิดกฏหมาย

2. เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

3. เรื่อง ประกาศให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566
4. เรื่อง ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1eQhZHAEudCM7O4BkRjTL8FyU0P1Cekjb

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]