ด้วย มูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ แก่ครูเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ ในวิชาชีพ ในวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเอกชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1679991167x1928776351_1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]