ด้วย สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร "อบรมเชิงปฏฺิบัติการออนไลน์ด้วย AI อัจฉริยะ (chatGPT) เพื่อสนับสนุนทักษะการวางแผนการสอน โดยจะเปิดอบรมใน 15 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 19 สิงหาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ายละเอียดโครงการ 
2. กำหนดการจัดอบรม

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]