ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา ของจังหวัดฯ โดยภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียน มีจำนวน 4 ลักษณะ 6 รายการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร  ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
   ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://ich-thailand.org/heritage/province

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]