ผลการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการหรือขอเลื่อนชำนาญการพิเศษ (รอบที่ 2)

บัญชีรายละเอียด ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ครูเป็นครูชำนาญการ ไฟล์ที่ 1

บัญชีรายละเอียด ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ครูเป็นครูชำนาญการ ไฟล์ที่ 2

บัญชีรายละเอียด ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษ

หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคค โทร 02-410-2044 ต่อ 406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]