เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ที่เข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   ตรวจสอบรายชื่อของท่านเพื่อรับวุฒิบัตรการอบรมดังกล่าว  พร้อมทั้งตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตร ส่งแฟกซ์ กลับมาที่  02-354-3887

[ รายชื่อ ]      [ แบบตอบรับ ]

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]