วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
       โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกันทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ ลานหลวงพ่อสามเสน โดยเจ้าภาพทำบุญตักบาตร คือ ม.๑/๒, ม.๕/๑
       และ ม.๕/๑๖ (คณะรัตนโกสินทร์)

 

  

  

  

  

 

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th