ลูก ส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ
นำโดย ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ พร้อมคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ
 
 

 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th