พิธีมอบสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้

นำโดย พันเอก ชัยวัฒน์ สว่างศรี ผู้อำนวยการกองผลิตสื่อ สำนักงานเลขนุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนวัดสระเกศ โดย ดร. นฤเทพ  ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศเป็นผู้รับมอบ

ชมภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th