วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยนายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
ทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร


เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th