ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนนักเรียนให้มีความตั้งใจในการเรียน และคิดสิ่งใดสมดังปรารถนา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th