เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายถนอม บุญโต และนายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th