การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนปัญญาวรคุณ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทุกเช้าคุณครูที่ปรึกษาจะพูดคุยและเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วย      กิจกรรม Homeroom จากนั้นนักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ และทางโรงเรียนมีการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด     

 


ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook โรงเรียนปัญญาวรคุณ
Website: www.pws.ac.th 
Line Official @pwsofficial

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th