ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
                และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา
                สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
               ได้มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th